UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zbigniew Dąbkowski"
Rok:
1 Styczeń54
2 Luty57
3 Marzec47
4 Kwiecień64
5 Maj50
6 Czerwiec87
7 Lipiec80
8 Sierpień60
9 Wrzesień112
10 Październik95
11 Listopad71
12 Grudzień5