UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 494 z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały dotyczącej określenia zasad gospodarki lokalami użytkowymi Gminy Olsztyn"
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty16
3 Marzec13
4 Kwiecień11
5 Maj15
6 Czerwiec16
7 Lipiec15
8 Sierpień5
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0