UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 490 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty16
3 Marzec10
4 Kwiecień9
5 Maj13
6 Czerwiec10
7 Lipiec15
8 Sierpień6
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0