UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 489 z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok w zakresie dochodów i wydatków związanych ze zwrotem dotacji otrzymanych z budżetu państwa lub innych jednostek samorządu terytorialnego "
Rok:
1 Styczeń14
2 Luty16
3 Marzec13
4 Kwiecień8
5 Maj17
6 Czerwiec17
7 Lipiec16
8 Sierpień8
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0