UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 484 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniujacej oferty na realizację zadań świadczonych na rzecz mieszkańców Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń13
2 Luty14
3 Marzec11
4 Kwiecień13
5 Maj13
6 Czerwiec13
7 Lipiec20
8 Sierpień2
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0