UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 483 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Biuro Wystaw Artystycznych"
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty14
3 Marzec12
4 Kwiecień7
5 Maj14
6 Czerwiec12
7 Lipiec14
8 Sierpień4
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0