UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 482 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora instytucji kultury pod nazwą Olsztyńskie Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty17
3 Marzec11
4 Kwiecień7
5 Maj13
6 Czerwiec14
7 Lipiec19
8 Sierpień9
9 Wrzesień19
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0