UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 479 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie określenia minimalnych stawek czynszu za dzierżawę gruntów położonych na targowiskach miejskich oraz najem powierzchni w miejskich halach targowych stanowiących własność Gminy Olsztyn oraz upoważnienia Dyrektora Zakładu Targowisk Miejskich w Olsztynie do dokonywania klasyfikacji boksów"
Rok:
1 Styczeń11
2 Luty16
3 Marzec10
4 Kwiecień11
5 Maj26
6 Czerwiec17
7 Lipiec16
8 Sierpień11
9 Wrzesień18
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0