UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 478 z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na zakup usług związanych ze sporządzeniem opinii na temat wartości nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych w formie operatów szacunkowych dla potrzeb prawidłowej gospodarki mieniem komunalnym i Skarbu Państwa "
Rok:
1 Styczeń10
2 Luty15
3 Marzec11
4 Kwiecień8
5 Maj14
6 Czerwiec17
7 Lipiec13
8 Sierpień8
9 Wrzesień17
10 Październik15
11 Listopad12
12 Grudzień7