UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 465 z dnia 4 grudnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przeprowadzającej ocenę przydatności użytkowej materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego "
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec6
4 Kwiecień7
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0