UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie nr 460 z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie Pani Urszuli Ryszardzie Ptak "
Rok:
1 Styczeń8
2 Luty3
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień9
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0