UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 455 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołanie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 34 im. Jozefa Malewskiego w Olsztynie - Pani Reginy Cytowicz-Pieślak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego "
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty4
3 Marzec3
4 Kwiecień7
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0