UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 454 z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie - Pani Agnieszki Kuczmarskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień6
5 Maj4
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0