UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 449 z dnia 20 listopada 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 42 Prezydenta Olsztyna z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie założenia gminnej ewidencji zabytków miasta Olsztyna, zmienione zarządzeniem nr 498 Prezydenta Olsztyna z dnia 23 grudnia 2013 r. oraz zarządzeniem nr 362 Prezydenta Olsztyna z dnia 1 września 2014 r."
Rok:
1 Styczeń7
2 Luty9
3 Marzec8
4 Kwiecień5
5 Maj5
6 Czerwiec8
7 Lipiec5
8 Sierpień8
9 Wrzesień11
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0