UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 433 z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 5 listopada 2014 r. przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej wlsność Gminy Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0