UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 430 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie przyznania Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0