UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 423 z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wyznaczenia Komisji Przetargowej do przeprowadzenia w dniu 24 października 2014 r. przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własności Gminy Olsztyn "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik1
11 Listopad0
12 Grudzień0