UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 391 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wyznaczenia obwodowych komisji wyborczych dla celów głosowania korespondencyjnego "
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik8
11 Listopad3
12 Grudzień0