UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 384 z dnia 22 września 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Kapituły Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik10
11 Listopad4
12 Grudzień0