UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 380 z dnia 17 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych "
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty7
3 Marzec9
4 Kwiecień7
5 Maj8
6 Czerwiec9
7 Lipiec8
8 Sierpień1
9 Wrzesień8
10 Październik4
11 Listopad9
12 Grudzień0