UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 375 z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia trybu pomocy Grupie Mieszkańców Miasta Olsztyna przy realizacji uprawnienia do przedłożenia Radzie Miasta projektu uchwały w ramach Inicjatywy Obywatelskiej "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty8
3 Marzec4
4 Kwiecień7
5 Maj7
6 Czerwiec3
7 Lipiec4
8 Sierpień3
9 Wrzesień5
10 Październik7
11 Listopad7
12 Grudzień2