UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 367 z dnia 4 września 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.:" Budowa ul. Towarowej od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do projektowanej obwodnicy Olsztyna wraz z przebudową ul. Lubelskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Stalową do zaprojektowanego węzła drogowego w ciągu obwodnicy""
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik1
11 Listopad1
12 Grudzień0