UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 358 z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powierzenia Pani Teresie Krzyżanek pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Miejskiego Nr 39 w Olsztynie "
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik3
11 Listopad18
12 Grudzień7