UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 355 z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Olsztyna za I półrocze 2014 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej i samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2014 roku"
Rok:
1 Styczeń9
2 Luty8
3 Marzec12
4 Kwiecień12
5 Maj7
6 Czerwiec12
7 Lipiec11
8 Sierpień6
9 Wrzesień8
10 Październik19
11 Listopad20
12 Grudzień4