UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 340 z dnia 19 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie Nr 311 Prezydenta Olsztyna z dnia 29 lipca 2014 r."
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty4
3 Marzec4
4 Kwiecień3
5 Maj4
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0