UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 334 z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za dzierżawę kanałów technologicznych położonych w pasie drogowym ulicy Jeziornej, na odcinku od ulicy Sielskiej do Plaży Miejskiej, będących własnością Gminy Olsztyn, zarządzanych przez Zarząd Dróg Zieleni i Transportu w Olsztynie"
Rok:
1 Styczeń5
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj3
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień4
9 Wrzesień3
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0