UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 322 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na wykonanie instalacji automatyki i systemu BMS dla potrzeb budynków na terenie obszarów A i D nad jez. Krzywym"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0