UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 316 z dnia 30 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych im. Tadeusza Kościuszki w Olsztynie - Pana Andrzeja Zbigniewa Kończyka ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj4
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień6
9 Wrzesień8
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0