UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 309 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Mikołaja Kopernika w Olsztynie - Pani Anny Kocenko ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień4
10 Październik10
11 Listopad4
12 Grudzień0