UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 307 z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 5 Mistrzostwa Sportowego im. Mariana Grzegorza Bublewicza w Olsztynie - Pana Mirosława Napiwodzkiego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień4
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0