UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 303 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 3 w Olsztynie - Pani Ewy Budziak ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty3
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj2
6 Czerwiec4
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0