UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 295 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Gimnazjum Nr 6 im. Ziemi Warmińskiej w Olsztynie - Pani Marty Anny Podralskiej ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień3
9 Wrzesień3
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0