UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 288 z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Szkoły Podstawowej Nr 22 im. Marii Dąbrowskiej w Olsztynie - Pani Kingi Rurys ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty2
3 Marzec1
4 Kwiecień9
5 Maj4
6 Czerwiec2
7 Lipiec1
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik15
11 Listopad8
12 Grudzień0