UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 276 z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela Zespołu Szkół Specjalnych w Olsztynie - Pani Anny Bożeny Werry-Świąteckiej ubiegającej się o awans nauczyciela mianowanego"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec1
8 Sierpień3
9 Wrzesień4
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0