UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 267 z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zaciągnięcia w 2014 roku długoterminowego kredytu nieodnawialnego"
Rok:
1 Styczeń4
2 Luty3
3 Marzec4
4 Kwiecień4
5 Maj3
6 Czerwiec3
7 Lipiec3
8 Sierpień1
9 Wrzesień6
10 Październik3
11 Listopad2
12 Grudzień0