UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 260 z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówienia publicznych, na zakup i dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta Olsztyna "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec3
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec1
7 Lipiec4
8 Sierpień2
9 Wrzesień5
10 Październik7
11 Listopad6
12 Grudzień2