UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 242 z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 216 Prezydenta Olsztyna z dnia 9 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Olsztyna na czas zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa (kryzysu polityczno-militarnego) wojny"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień3
9 Wrzesień5
10 Październik11
11 Listopad4
12 Grudzień5