UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: LV/885/14 w sprawie uchwalenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Zespołu parkowego Korczaka – Mleczna” w Olsztynie."
Rok:
1 Styczeń26
2 Luty28
3 Marzec34
4 Kwiecień23
5 Maj25
6 Czerwiec31
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień0
10 Październik0
11 Listopad0
12 Grudzień0