UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 222 z dnia 11 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków"
Rok:
1 Styczeń3
2 Luty1
3 Marzec4
4 Kwiecień6
5 Maj2
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień4
9 Wrzesień5
10 Październik11
11 Listopad11
12 Grudzień3