UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 210 z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na świadczenie usługi prawnej polegającej na zastępstwie procesowym na rzecz Gminy Olsztyn, w postępowaniach o odzyskanie naliczonego podatku od towarów i usług (VAT) z inwestycji realizowanych przez Gminę Olsztyn w latach 2010-2013"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec3
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień6
10 Październik3
11 Listopad3
12 Grudzień0