UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 196 z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku,"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty2
3 Marzec2
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień0
9 Wrzesień5
10 Październik2
11 Listopad1
12 Grudzień2