UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 195 z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień5
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień4
10 Październik6
11 Listopad5
12 Grudzień0