UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 183 z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec2
4 Kwiecień2
5 Maj0
6 Czerwiec2
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień3
10 Październik9
11 Listopad8
12 Grudzień1