UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 182 z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na obniżenie skarpy ziemnej wzdłuż północnego muru obronnego zamku kapituły warmińskiej w Olsztynie w obrębie Parku Podzamcze wraz z wykonaniem odprowadzenia wód deszczowych "
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty0
3 Marzec1
4 Kwiecień3
5 Maj0
6 Czerwiec4
7 Lipiec2
8 Sierpień2
9 Wrzesień4
10 Październik7
11 Listopad11
12 Grudzień7