UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 180 z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, do którego stosuje się ustawę Prawo zamówień publicznych, na remont Żłobka Miejskiego nr 2 w Olsztynie - etap II"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty0
3 Marzec0
4 Kwiecień3
5 Maj4
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień6
10 Październik2
11 Listopad4
12 Grudzień0