UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 179 z dnia 9 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Olsztyna na 2014 rok o kwoty przyznanych dotacji celowych"
Rok:
1 Styczeń6
2 Luty6
3 Marzec9
4 Kwiecień6
5 Maj9
6 Czerwiec14
7 Lipiec11
8 Sierpień2
9 Wrzesień10
10 Październik13
11 Listopad8
12 Grudzień0