UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 175 z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie odwołania członka ze składu i powołania członka do składu obwodowej komisji wyborczej powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego wyznaczonych na dzień 25 maja 2014 roku"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty1
3 Marzec3
4 Kwiecień4
5 Maj1
6 Czerwiec0
7 Lipiec0
8 Sierpień1
9 Wrzesień6
10 Październik1
11 Listopad9
12 Grudzień0