UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 173 z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych"
Rok:
1 Styczeń0
2 Luty2
3 Marzec5
4 Kwiecień5
5 Maj0
6 Czerwiec3
7 Lipiec2
8 Sierpień0
9 Wrzesień6
10 Październik8
11 Listopad3
12 Grudzień1