UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 169 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania w Urzędzie Miasta Olsztyna Zespołu ds. Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją"
Rok:
1 Styczeń1
2 Luty3
3 Marzec0
4 Kwiecień2
5 Maj1
6 Czerwiec1
7 Lipiec0
8 Sierpień0
9 Wrzesień4
10 Październik6
11 Listopad7
12 Grudzień2