UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Statystyki dokumentu: Zarządzenie Nr 168 z dnia 30 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania jury konkursu pod nazwą "Czyste przystanki - czyste miasto", zorganizowanego przez Prezydenta Olsztyna i Zespół ds. Realizacji Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego - "Bezpieczny Olsztyn" oraz odprowadzenia podatku od osób fizycznych, stanowiącego 10 procent wartości nagród konkursowych"
Rok:
1 Styczeń2
2 Luty1
3 Marzec2
4 Kwiecień3
5 Maj3
6 Czerwiec0
7 Lipiec1
8 Sierpień1
9 Wrzesień4
10 Październik7
11 Listopad5
12 Grudzień0